Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Allmänt: Paus

Det har sinat i inlägg till bloggen via mailen under den senaste tiden. Det beror säkert på många olika anledningar. Det viktigaste är dock att bloggens skall vara ett verktyg för oss på golvet att agera tillsammans samt stödja oss i olika uppkomna situationer, sakfrågor och händelser.

Eftersom aktivitetsnivån går nedåt så pausar bloggen med inlägg tills dess den väcks igen av inkomna frågor, skrivelser, information och förslag till uppmaningar. Det görs via euromaintrailbloggen@gmail.com . Så fort ni vill använda bloggen i olika frågor så hör av er genom att skicka ett mail!

Och kom ihåg. För oss alla. Av oss alla. Tillsammans är vi starka!

Team Euromaint

Annonser

(Vi har uppdaterat artikeln efter missförstånd med inställningen till lagledarna. Många lagledare är hur bra som helst men en del är mer lojala mot produktionsledarna än till arbetskamraterna i arbetsgruppen. Det är dessa lagledare som artikeln riktar kritik emot.)

Vi har tidigare skrivit om vad dealen är med bemanningsföretagen i detta inlägg. Särskilt relaterat till ombyggnadsverkstaden. Det finns dock mer att berätta om den frågan. 

Bemanningsföretagen används för att kväsa kritik av både produktionsledarnas och verkstadschefens synsätt på hur jobbet skall utföras på de olika projekten. Arbetsledningen använder bemanningsföretagen för att sparka anställda som uttrycker kritik eller reagerar mot hur de behandlas som hunsade boskap.

Hur många inhyrda som hittills fått sparken av dessa anledningar, som aldrig någonsin hade räckt för att sparka en fast anställd, är oklart. Men vad som är säkert är att det är så pass många så att de är satt i system (så pass satt i system så att vissa produktionschefer tävlar om vem som sparkar flest personer). 

De inhyrda som fått sparken av dessa anledningar har reagerat dels på stressen i utförandet av arbetsmoment, ologiskt avbrytande av arbetsuppgifter som måste skjutas upp (vilket leder till extra arbete, ”fler bollar i luften” och flytt av material och verktyg), hetsande produktionschefer, bristande arbetsmiljö samt hur chefer på alla nivåer skyller misstag på de som jobbar på golvet trots att de själva är bidragande orsaker. Det sistnämnda är oerhört vanligt eftersom ledningslojala chefer slickar uppåt genom att sparka nedåt. När inhyrda av olika anledningar kritiserar en stressig arbetsmiljö, där inflytandet över arbetets utförande är minimal, får de sparken. Deras attityd sägs inte passa företaget. 

Så hur sätter vi käppar i hjulet för systemet? En vanlig utspridd myt är att man skall visa civilkurage genom att som enskild person gå in på chefens kontor och drämma näven i bordet. Det leder enbart till att ni som inhyrda får sparken med fördelen att ni åtminstone bevarar er stolthet.

Det bästa sättet är som vanligt att börja diskutera saken med arbetskamrater som man litar på. Att få arbetskamraterna med på kritiken är betydelsefullt eftersom alla är utsatta för samma system. Det är vi som grupp som måste lösa problemet. En grupp blir man när man är två till tre personer som delar samma målsättning. Sträva alltid att bli fler och fler i gruppen.  Som enskilda personer är vi svaga men som fler är vi starka. Kom ihåg att nyanställda är mest i behov av uppbackning. Enskilt öppna konflikter med individuella chefer leder lätt till syndabocksutpekande. Använd istället arbetet som vapen och slå mot produktionen.

 Sen gäller det att börja jävlas tillbaka. Och här är lite tips och trix på hur ni kan göra det. Ni kan säkert komma på fler kreativa och bättre sätt att göra de på.

 Är chefen problemet så gör livet surt för personen ifråga.  Använd främst arbetet som vapen och gör ingenting som skulle hjälpa produktionen framåt. Kom ihåg att ni under alla omständigheter helst skall dra produktionen bakåt. Vi ger inga specifika detaljer på hur utan detta får ni diskutera i gruppen.

En för alla! Alla för en!

Euromaintbloggen och Team Euromaint vill önska alla tappra jobbare en riktigt God Jul och ett riktigt gott nytt år! Tankarna går särskilt till er som fått semesteransökan avslagen och er som inte har någon semester att ta ut. Passa på att skicka en jul och nyårshälsning i kommentarsfältet till alla arbetskamrater, familj och vänner.

För oss alla. Av oss alla. Tillsammans är vi starka!

I expressen vart det nydligen en artikel om 5stomtarna på euromaintloftet som vi tidigare skrivit om i inlägget ”5S – vilket obegripligt fiasko”. Ingen som vet vad konsulterna gör (men kostar pengar gör dom) men vi rekommenderar att vi alla ställer ut en skål med gröt för att nu i juletider locka fram dem ur sina hålor. 

Faktum är att 5S-tomtarna på Bulltoftaverkstaden (bland annat ombyggnad av SJtågen) har slängt mycket värdefulla reservdelar som det inte finns någon nyproduktion på. Att låtsas som ingenting har hänt, eller skylla ifrån sig och lägga ansvaret på oss på golvet, är som vanligt ledningen och arbetsledningens filosofi. När anställda bland annat påpekat detta har de ansetts vara ”obekväma” och kom till sin spets i försöken att säga upp 91 stycken på ett bräde förra vintern. Detta misslyckades dock vilket vi har skrivit om här:

1. Strejka vilt när uppsägningsbeskeden kommer

2 Vad är dealen med bemanningsföretagen?

3. Det var vi på golvet som drog tillbaka alla varsel

4. Bloggstatistik

5. Mats Önner får sparken

Som kommunikationschefen Ilona Östlund riktigt säger så är ju 5 S ett vanligt förekommande fenomen inom industriproduktion men med skillnaden att detta handlar om en tågverkstad. Eller vet Ilona Östlund vad vi egentligen gör? Troligtvis inte eftersom hon inte bemöter journalistens frågor. I övrigt så är 5S bara trams och mer nått som konsulter hittar på för att skapa jobb åt sig själva. I slutändan behöver vi på golvet som vanligt mer tid åt att kunna hinna städa upp efter oss när vi jobbar. Det ingick liksom i arbetstiden för bara tio år sedan.

Mer om tågkaoset finns i artiklar som kommit upp i media på sistone som på ett ganska bra sätt går igenom hur tåg har lagats med gaffatejp även kallat ”gaffasyndromet”. Som vanligt tycker SJ det är EM:s fel och vice versa. Egentligen har den inkomptetenta ledningen för EM skuld i frågan eftersom de uppenbart godkänt orimliga leveranstider där ledningen samtidigt tjänar mycket pengar i förhållande till vad som ligger i lönekostnader. Detta har vi tidigare förskt reda ut i inlägget ”vampyrer i kostymer”.

Samtidigt förväntar sig SJ att vi på golvet skall göra ett omöjligt jobb för de pengar de betalar. Och det är ju också sant som det står i pressen att SJ faktiskt godkänner lagningar med gaffatejp för att det blir billigast så. Det är ju inget som är nått hemligt utan ”business as usual”. Vi vet ju också att SJ naturligtvis har kollat sprickor i sina tåghjul efter en känd olycka men medvetet skiter i att reparera sprickor i resten av boggien där hjulen sitter på. Varför? för att det är för dyrt förstås!

Artiklar att titta på i denna såpaföljetong:

Sj:s vinst går inte till tågen

Tågträngseln leder till kaos

Men fortsätt gärna att skicka in flera tips till oss på bloggen. Tillsammans är vi starka! (bloggen är en garanterad rövslickarfri zon)

Allmänt: Euromaintmodellen

Ledningen för företaget Euromaint bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Manskapet tränade länge och när dagen för kapprodden kom var alla lag i absolut toppform men Euromaintlaget förorade och kom sist. Efter nederlaget var moralen i botten.

I denna krissituation visade ledningsgruppen prov på avsevärd handlingskraft. Man engagerade en konsultfirma som skulle undersöka strukturen i laget. Experterna kom efter flera månaders arbete fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde. Mot bakgrund av experternas rapport genomfördes omedelbart förändringar i lagstrukturen.

Nu hade man fyra styrmän, två överstestyrmän en styrledare och en roddare. Dessutom införde man ett poängsystem för att motivera roddaren.”Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar”.

Året därpå förlorade man igen. Den enda Roddaren avskedades med hänvisning till dålig arbetsprestation, men det betalades dock ut en bonus till ledningen som uppskattning för det stora ansträngningar den lagt ned.

Konsultfirman utarbetade en ny analys, varav man drog slutsatsen att man hade valt rätt taktik och att motivationen också var god, och att det alltså måste vara materialet som behövde förbättras. Idag är företaget Euromaint i färd med att utveckla en ny båt.

Vi vet alla att det är svårt att få ihop morgonen. Man skall lämna ungarna på dagis, vissa har långt till jobbet, kollektivtrafiken är dålig etcetc. Det är helt enkelt lätt att komma sent till jobbet ibland. Samtidigt behöver vi även ha möjligheten att gå tidigare ibland. Dessa möjligheter finns inte för oss inhyrda idag då vi inte omfattas av flexsystemet. Däremot har vi fast anställda flextid.  

 När vi inhyrda kommer försent till jobbet så bestraffas vi med att tvingas jobba gratis åt euromaint enligt deras egna påhittatade periodsystem.  En period räknas som sex minuter, två perioder som tolv minuter, osv. Är man försenad exempelvis 6 minuter och 21 sekunder så måste man alltså jobba 12 minuter för att inte få avdrag på lönen och ogiltig frånvaro. Är man försenad 21 sekunder måste man jobba 6 minuter osv. Har man riktigt oflyt så lägger EM ihop bestraffningsminuterna till slutet av månaden.

 Trots att det är många som ofta kommer tidigare än klockan sju, och därmed jobbar gratis en hel del, så bestraffas dom att jobba gratis åt EM enligt periodsystemet. Detta riktar också strålkastarljuset på hur mycket gratis vi jobbar egentligen. Om vi skulle räkna att vi egentligen skall ha betalt för arbetstid så fort vi sätter foten i verkstaden, samt betalt tills dess vi lämnar verkstaden, så blir det säkert en halvtimmes gratisarbete per dag och anställd.

För att få betalt för detta gratisarbete bör vi skaffa oss fjärrkontroll till stämpelklockan och stämpla in och ut i civilkläder.

Team Euromaint

Brev till kunder: SJ

Till SJ AB

 Att:

VD Jan Forsberg

Direktör Affärsutveckling Jan Olson

Direktör Division Fordon Claes Broström  

Kopia:    Euromaint rail AB     

 

 

Angående förslag på krav för er leverantör Euromaint rail AB

I veckan befann sig era representanter på ombyggnadsverkstaden i Malmö. Ni ville ”fira” att det levererats 100 av drygt 160 intercitytåg. Representanten hade dessutom alldeles rätt i att i sitt tal nämna att det inte är ledningens förtjänst.

En del av oss undrar dock vad ni ställer för krav på Euromaint rail angående ombyggnadsverkstadens personalsammansättning som för nuvarande består till 70 % av anställda i ca 8 olika bemanningsföretag. De återstående 30 % är anställda direkt av Euromaint rail som man förvisso försökte sparka i slutet på förra året. I korta ordalag kan ni inte ha undergått att er leverantör uppenbarligen och systematiskt använder bemanningsföretag för att slippa anställa arbetstagare tillsvidare. Syftet är alltså kringgå lagen om anställningsskydd eftersom den bygger på rätten till en tillsvidareanställning. I försöket att sparka den sista skaran av fast anställda försökte man även kringgå återanställningsrätten i lagen om anställningsskydd genom anlita bemanningsföretag ”bakvägen”.

Det finns ett otal personer som har jobbat på ombyggnadsverkstaden i allt från 1 till 4 år som inhyrda via bemanningsföretag. Pratet om ”tillfälliga ordersvängningar” eller ”tillfälliga arbetsanhopningar” vet de flesta är dimridåer som mest fungerar som skenargument för att kunna deportera anställda från arbetsplatsen och låta bemanningsföretagen sköta uppsägningsprocedurerna. Till detta så skapar man också ett A och B – lag på arbetsplatsen där anställda spelas ut mot varandra i ett apartheidliknande system .

I era egna etiska principer så står följande:

SJ ABs viktigaste uppgift är att uthålligt upprätthålla en god ekonomi och en sund och framgångsrik verksamhet. Detta ansvar har vi gentemot våra ägare och våra medarbetare såväl som mot samarbetspartners och intressenter där vi är verksamma. Vi strävar efter att upprätthålla en öppen och konstruktiv dialog med vår omgivning och vårt agerande bygger på respekt för människa och miljö såväl som god affärsetik.  Vi strävar efter att våra leverantörer och affärspartners följer principerna i våra etiska regler../.. Vi har inga relationer med företag som kränker enskildas rätt eller undertrycker deras rättigheter. Vi agerar inte i strid med tillämpliga lagar och förordningar.

Vår fråga är då på vilket sätt ni för nuvarande strävar efter att Euromaint rail skall följa era etiska principer om respekt för människor. Särskilt vad gäller missbruket av bemanningsföretag på ombyggnadsverkstaden i Malmö. Vidare så undrar vi också varför ni i strid med era etiska principer har relationer med företag som uppenbarligen kränker enskildas rätt, undertrycker deras rättigheter och uppenbarligen agerar i strid mot tillämpliga lagar.

För att SJ AB själv skall kunna efterfölja sina etiska principer (och därmed vara trovärdig), alternativt avsluta relationen med Euromaint rail AB, föreslår vi att ni som kund ställer krav på er leverantör att snarast möjligt tillsvidareanställa minst 90 % av de som för nuvarande är inhyrda. På detta sätt skulle er leverantör kunna agera i linje med era etiska principer. I pågående förhandlingar om nya orders borde detta krav vara en självklarhet.

Med vänlig hälsning,

Team Euromaint (TE)

www.euromaint.wordpress.com

%d bloggare gillar detta: